lördag, mars 14, 2015

På pi-dagen: Det är skillnad på att lära ut och att nån lär sig.

Idag är det pi-dagen. 14 mars kan skrivas 3/14 med amerikanskt datumformat, och de tre första siffrorna i decimalutvecklingen av pi är just 3, 1 och 4. Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Dagen tillägnas ofta ansträngningar för att utveckla matematikundervisningen och för att lyfta och öka intresset för matematik. Jag upplever att matematik är ett läroämne som många har ett rätt komplicerat och komplexfyllt förhållande till. Ämnet har hög status och de som inte är duktiga inom ämnet kan uppfattas som svagare elever. Jag tror att många ungas svaga självkänsla hänger ihop med förhållandet till matematik. Vår förmåga att tänka abstrakt utvecklas i olika takt precis som allt annat i människans utveckling. Våra läroplaner förväntar ändå att alla ska lära sig samma saker samtidigt. Men att lära sig abstrakta saker om man inte kan tänka abstrakt, är bortkastat. När man sen väl utvecklat förmågan så har man många luckor som inte alla lärare klarar att analysera vilka de är och reparera. Vilket kan ställa till med stora problem för den fortsatta inlärningen och risken är uppenbar att den studerande uppfattar sig som dum eller konstaterar att den inte har något "mattehuvud". På min önskelista på viktiga forskningsområden ligger det här angelägna ämnet i absoluta toppen.

Inga kommentarer: