fredag, april 16, 2010

Visst kan vi hjälpa Finland...

Bra att ni skall träffa Vanhanen - Finland sku behöva lite hjälp - var en kommentar till Helsingforsresan på Facebook.

Vi har hjälpt Finland öka andelen vindkraft. Det kan enkelt åtgärdas genom att inkludera Åland i det tilltänkta Feed in systemet. Finland kan undvika kritik för att landet har en autonomi som står utan representation i EU. Ge Åland en parlamentsplats. Ge finländarna tillhörande jämbördiga möjligheter (finska/svenska)att kunna ta del av sina rättigheter och skyldigheter genom att kunna läsa kollektivavtalen. Genom att följa självstyrelselagens förarbeten och intentioner och översätta kollektivavtal till svenska.

Inga kommentarer: