söndag, mars 28, 2010

Tänk rätt bli framgångsrik!

Har just läst ut "Tänk rätt bli framgångsrik" och lärt mig att det är våra tankar som avgör vår framtid. Tänk positivt!

Det vi behöver är enligt författaren Napoleon Hill, tron på oss själva, vara målmedvetna, ha skapande fantasi samt en klar målsättning med vad vi vill uppnå. Förstås behövs tillräckligt med engagemang och kraft för att nå våra drömmas mål.

Det är inte sagt att vägen dit är spikrak eller ens att målet uppfylls genast, det krävs en idé och tankekraft för att veta hur nå hela vägen fram. En lärdom att ta med sig genom livet.

Inga kommentarer: