lördag, mars 27, 2010

Mycket nytt i grundskolan - sifferbetyg i trean?

Ett omfattande läroplansarbete är på gång i grundskolan. Hälsokunskap föreslås bli nytt läroämne. Välkommet ,men på bekostnad av vad? Inte biologin-säger biologilärarna... Fysik och kemi utvecklas. Nytt bedömningssystem. Jag överväger sifferbetyg från åk 3? Tankar har funnits på gemensamma bedömningsgrunder för vad vitsordet 8 skall innebära i olika ämnen i olika årskurser. Men det verkar vara rätt så problematiskt. Vad tycker ni?

Inga kommentarer: