söndag, november 22, 2009

Kultur och skapande för ett fullvärdigt liv

Jag tycker det är nedslående att läsa om 50- och 60-års jubilarer som med längtan berättar om allt vad de skall göra när de blir pensionärer. Vi borde få en ändrad attityd till konst, kultur och skapande - vi behöver ju det för att få ett fullvärdigt liv. Till större grad integrerat i våra arbeten, skolan och på vår fritid. Varför vänta till pensionen - vi behöver utlopp för kreativitet i allt vad vi gör - från vaggan till graven. Vi behöver använda båda hjärnhalvorna. Det ger kunskap liv. Det är vad jag menar när jag lyfter att kultur o idrott är viktiga politikområden.

Inga kommentarer: