måndag, juli 13, 2009

Nu kan alla på gymnasialstadiet skriva studenten!

Från hösten är det möjligt för de som börjar att studera på gymnasialstadiet att läsa fyra ämnen enligt den studieförberedandeläroplanen och därmed parallellt med sin examen samtidigt avlägga studentexamen. Det beslutet fattade vi i landskapsregeringen i fredags.

Samtidigt tar vi bort möjligheten att läsa fördjuping inom kärnämnena. Dvs nu kan man antingen läsa kärnämnen eller enligt den studieförberedeande läroplanen (lusses korta kurs). Motivet för att ta bort möjligheten till fördjupning är förstås ekonomiska skäl dvs att vi inte splittarar våra studerande i så många små gruppen men även att anpassa våra studier så långt det är möjligt till det meritvärderingssystem som 2010 införs för högskolestudier i Sverige.

Inga kommentarer: