tisdag, maj 22, 2007

Är det viktigt att alla skolors lov infaller samtidigt?

Vem skall bestämma över hur läsåret skall infalla? Skall vi som idag fortsättningsvis låta kommunerna själva bestämma över sitt skolår och på så sätt respektera kommunernas självstyrelse, med risk för att skolloven infaller olika i olika kommuner?

Om vi är konsekventa borde vi det. Vi har i ett flertal lagframställningar ökat kommunernas självbestämmande och ansvar. Då kan man undra varför de då inte skulle kunna ta ansvar för när skolloven skall infalla?

I fredags träffade jag några föräldrar framförde sin glädje över att ungefär halva Ålands skolor hade långledigt i samband med första maj och andra halvan i samband med Kristi himmelsfärdshelgen - plötsligt försvann konflikterna och kampen om vem som skulle kunna ta ut semester på arbetsplatserna. Endel ville ha ledigt ena helgen andra den andra - beroende på hur barnens lov inföll. Tidigare har alla som har skolbarn velat ha ledigt samma dag och då har några självklart varit tvungna att jobba.

Å andra sidan, åtminstone från skolhåll, vill man gärna ha en samordning. Många har också uttryckt sin frustration över att kusiner och vänner i olika kommuner inte kan resa tillsammans när de inte är lediga på samma gång.

Från landskapets sida överväger vi att återta uppgiften att fastställa skolåret.

Vad tycker ni?

Inga kommentarer: