onsdag, maj 09, 2007

Befriande höra ungdomars syn på EU

Jag lyssnade till en grupp ungdomar som summerade sina tankar om framtidens Europa som avslutning på ett gemensamt ungdomsläger.

"Vi behöver ett gemensamt språk. Vi behöver ha olika former av utbyte för att bekanta oss med varandras olika sätt att leva. Vi behöver jämlika utbildningssystem som möjliggör att vi kan studera var vi vill. Vi behöver ha internationella lösningar på miljöproblemen och lära oss tala kort och kärnfullt."

Det här stämmer väldigt väl överens med min syn över vad EU borde lägga sin energi på. I min värld skulle en stärkt ekonomi tack vare den öppna marknaden också få komma med. Jag uppfattade dock att ungdomarna inkluderade den i sin syn på utbildning: God utbildning utan gränser ger handel utan gränser.

Fredsprojektet förstärks i och med att vi känner varandra och våra olika sätt att leva. Det gemensamma språket hjälper oss att kommunicera med varandra och därmed lättare förstå varandra samt ge varandra del av goda erfarenheter. Näringslivet vitaliseras av att intyck kommer från olika håll tack vare att personalen är utbildad i olika länder och därmed också har lättare att knyta kontakter. Vårt gemensamma jordklot ser inga landsgränser och för att få bukt med miljöhoten måste vi hjälpas åt och jag tror att många obekväma beslut måste fattas överstatligt.

Vad gäller snus, osttillverkning och vårfågeljakt tror jag vi kan ta ansvar själva.

2 kommentarer:

Pierre sa...

Bör Åland bli helt sjävlständigt?

Britt Lundberg sa...

Hej Pierre! Jag tror inte att en ev. åländsk självständighet skulle ha någon som helst inverkan på EU:s detaljreglerande.
Däremot tror jag att EU måste ta sin brist på legitimitet på stort allvar om unionen skall få medborgarna med sig.